Χειριζόμαστε με επιτυχία από το 1977 στην Ελλάδα και το εξωτερικό τις παρακάτω κατηγορίες γκρούπ.
  • Αρχαιολογικά
  • Φοιτητικά/Σχολικά
  • Θρησκευτικά
  • Inctentives
  • Ενναλακτικού τουρισμού (Οικολογικά, Εκπαιδευτικά)

  • Η δική μας οργάνωση εγγυάται ασφάλεια και ποιότητα για ολιγάριθμα και πολυάριθμα γκρούπ. Προτείνουμε πρωτότυπα προγράμματα ανάλογα με την κατηγορία των γκρούπ και τις ζητήσεις των γραφείων ή των συλλόγων.Παρέχουμε επαγγελματίες ξεναγούς και πολυτελή πούλμαν.

    Προγράμματα κατόπιν ζήτησης ή ραντεβού